BACHATA

Bachata – pochodzi z Dominikany. Tańczono ją na terenach wiejskich. Pierwotna nazwa muzyki do tego tańca to amargue, czyli „gorzka muzyka”, ze względu na tematykę o smutku i złamanym sercu. Później pojawiła się muzyka neutralna nastrojowo, która przybrała nazwę bachata.

Bachata została wymyślona przez służących, którzy śpiewali piosenki do tej muzyki na koniec dnia, po pracy. Tworzyli muzykę na nietypowych instrumentach – przedmiotach domowego użytku łatwo dostępnych w tym ze śmietnisk. Słowo „bachata” określa : śmieci, zabawę, imprezę. Niektórzy twierdzą, że termin wywodzi się z włoskiego ballata (dawno temu używanego na określenie muzyki na Półwyspie Apenińskim). Bachata nie rozpoczynała jak widzimy swojej kariery jako taniec uwielbiany na salonach lecz wśród nizin społecznych. Dzięki wprowadzeniu gitary elektrycznej do muzyki bachata, stała się jest bardziej rytmiczna i popularna.

Istnieją 3 podstawowe style bachaty: dominicana, moderna oraz sensual.

Bachata Dominicana

Jest to oryginalny styl powstały na Dominikanie. Wykazuje pewne podobieństwa do innych tańców latynoskich, zwłaszcza do cha cha cha. Piosenki tworzone w tym stylu są relatywnie najszybsze. Choreografie charakteryzują się skomplikowaną pracą stóp, z dużą ilością półkroków.
Taniec rozliczany jest na 4. Krok podstawowy zwany box step jest dosyć prosto skonstruowany. Następujące po sobie kroki powodują przemieszczanie się na boki oraz do przodu i do tyłu. Charakterystyczne jest iż na 4 robimy tap lewą nogą w miejscu, czyli unosimy i delikatnie w rytmie uderzamy palcami lewej stopy w podłoże, jednocześnie wykonując ruch biodrem w lewo. Następnie robimy to samo w przeciwnym kierunku. Tańcząc w parze, kobieta i mężczyzna robią kroki w tym samym kierunku. Bachatę dominikana tańczy się blisko, w przytuleniu.

Bachata Moderna

Jest to styl powstały z radykalnego uproszczenia bachaty dominicana. Piosenki w tym stylu są znacznie wolniejsze. Zdarzają się wstawki gitarowe przypominające styl dominicana. Ze względu na prostotę jest to najbardziej popularny styl i jest on najczęściej nauczany.

Zamiast charakterystycznego dla dominicany kroku box step krokiem podstawowym są trzy kroki w lewo z tap na 4, a następnie 3 kroki w prawo, znów zakończone tap. Ze względu na wolniejsze tempo możliwe jest także wykonywanie większej ilości obrotów.

Bachata Sensual

Wbrew powszechnemu przekonaniu, w bachacie sensual dominuje pozycja otwarta, jedynie niewielka liczba technik wymaga pozycji zamkniętej oraz kontaktu biodrami, kontakt klatkami piersiowymi jest zbędny. Prowadzenie następuje poprzez ruch ciała, dłonie odgrywają niewielką rolę. Ruch bioder jest eksponowany mniej, niż w bachacie (dominikańskiej). Cecha charakterystyczna tego stylu to występowanie „falek” ciała. Tempo jest zróżnicowane, zależne od muzyki. Jest to styl najbardziej zmysłowy i mogący sprawiać wrażenie erotycznego.

Zatańczymy razem?

©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Expresja

Tworzenie stron www Veden.pl