KAUCJA dla UŻYTKOWNIKOW KART SPORTOWYCH

Ze względu wzajemny szacunek obowiązuje kaucja.

Ze względu na fakt iż prowadzimy zajęcia w kameralnych grupach – od 5 osób i aby uniknąć sytuacji że nie będzie minimalnej liczby osób aby zajęcia mogły się odbyć a ktoś odwoła w ostatniej chwili, każdego posiadacza karty sportowej obowiązuje kaucja.

Zasady kaucji:

  • Kaucja w gotówce, JEDNORAZOWA
  • Termin wpłaty – przed rozpoczęciem wstępnych zajęć (1a wizyta)
  • Wysokość kaucji – 80,00 zł od osoby – potrącana tylko w sytuacjach poniżej
  • Okres obowiązywania – na kolejne 4 wejścia w ciągu 4 tygodni
  • Wyjątki: wyjazd urlopowy, system pracy o czym z wyprzedzeniem poinformuje klient szkołę – wówczas prolongata o 2 tygodnie
Co w sytuacji gdy klient:

– ma możliwość odrobienia nieobecności w ciągu 30 dni kalendarzowych z inną grupą i kaucja zachowana,

– wówczas kaucja zostaje potrącona w wysokości ¼ tj. 20zl

– wówczas kaucja zwracana proporcjonalnie do zasad powyżej ale klient może być przyjęty ponownie na zajęcia po 3 m-cach

– wówczas kaucja zwracana w całości lub przeniesiona na uzgodniony termin

– całość kaucji jest zwracana po zakończeniu ostatnich zajęć z trybu cyklicznego kursu i klient może ponownie przyjść na zajęcia w dowolnym czasie

– wówczas klient uzupełnia kaucję proporcjonalnie do nieobecności

– wówczas kaucja zostaje przeniesiona na kolejne 4 zajęcia

Kaucję można przenieść na inne zajęcia.

KAUCJA dla OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH KART SPORTOWYCH

Ze względu wzajemny szacunek obowiązuje kaucja.

Ze względu na fakt iż prowadzimy zajęcia w kameralnych grupach – od 5 osób i aby uniknąć sytuacji że nie będzie minimalnej liczby osób aby zajęcia mogły się odbyć a ktoś odwoła w ostatniej chwili, każdego posiadacza karty sportowej obowiązuje kaucja.

Zasady kaucji:

  • Kaucja w gotówce, JEDNORAZOWA
  • Termin wpłaty – przed rozpoczęciem wstępnych zajęć (1a wizyta)
  • Wysokość kaucji – 80,00 zł od osoby – potrącana tylko w sytuacjach poniżej
  • Okres obowiązywania – na kolejne 4 wejścia w ciągu 4 tygodni
  • Wyjątki: wyjazd urlopowy, system pracy o czym w wyprzedzeniem poinformuje klient szkołę – wówczas prolongata o 2 tygodnie
Co w sytuacji gdy klient:

– ma możliwość odrobienia nieobecności w ciągu 30 dni kalendarzowych z inną grupą i kaucja zachowana,

wówczas kaucja zostaje potrącona w wysokości ¼ tj. 10 zl

wówczas policzone zostaje wykorzystanie 1 zajęć ale kaucja niepotrącona

– wówczas kaucja zwracana w ½ całości lub należności przeniesione na uzgodniony termin

– całość kaucji jest zwracana po zakończeniu ostatnich zajęć z trybu cyklicznego kursu i klient może ponownie przyjść na zajęcia w dowolnym czasie

wówczas klient uzupełnia kaucję proporcjonalnie do nieobecności

– wówczas kaucja zostaje przeniesiona na kolejne 4 zajęcia


Kaucję można przenieść na inne zajęcia.

Zatańczymy razem?

©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Expresja

Tworzenie stron www Veden.pl