KAUCJA dla UŻYTKOWNIKOW KART SPORTOWYCH

Ze względu wzajemny szacunek obowiązuje kaucja.

Ze względu na fakt iż prowadzimy zajęcia w kameralnych grupach – od 5 osób i aby uniknąć sytuacji że nie będzie minimalnej liczby osób aby zajęcia mogły się odbyć a ktoś odwoła w ostatniej chwili, każdego posiadacza karty sportowej obowiązuje kaucja.

Zasady kaucji:

  • Kaucja w gotówce, JEDNORAZOWA
  • Termin wpłaty – przed rozpoczęciem wstępnych zajęć (1a wizyta)
  • Wysokość kaucji – 80,00 zł od osoby – potrącana tylko w sytuacjach poniżej
  • Okres obowiązywania – na kolejne 4 wejścia w ciągu 4 tygodni
  • Wyjątki: wyjazd urlopowy, system pracy o czym z wyprzedzeniem poinformuje klient szkołę – wówczas prolongata o 2 tygodnie
Co w sytuacji gdy klient:

poinformuje o nieobecności najpóźniej do godz. 13.57 w dniu zajęć

poinformuje po godz. 13.58 w dniu zajęć lub zapomni

rezygnuje z kontynuowania zajęć i poinformuje o tym w szkole po dwóch obecnościach

nie może kontynuować zajęć z powodu udokumentowanych sytuacji zdrowotnych

chce skorzystać z zajęć wstępnych plus 4

chce kontynuować zajęcia a nie był raz i nie odrobił zajęć

chce kontynuować zajęcia i był na zajęciach wstępnych plus 4

Kaucję można przenieść na inne zajęcia.

KAUCJA dla OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH KART SPORTOWYCH

Ze względu wzajemny szacunek obowiązuje kaucja.

Ze względu na fakt iż prowadzimy zajęcia w kameralnych grupach – od 5 osób i aby uniknąć sytuacji że nie będzie minimalnej liczby osób aby zajęcia mogły się odbyć a ktoś odwoła w ostatniej chwili, każdego posiadacza karty sportowej obowiązuje kaucja.

Zasady kaucji:

  • Kaucja w gotówce, JEDNORAZOWA
  • Termin wpłaty – przed rozpoczęciem wstępnych zajęć (1a wizyta)
  • Wysokość kaucji – 80,00 zł od osoby – potrącana tylko w sytuacjach poniżej
  • Okres obowiązywania – na kolejne 4 wejścia w ciągu 4 tygodni
  • Wyjątki: wyjazd urlopowy, system pracy o czym w wyprzedzeniem poinformuje klient szkołę – wówczas prolongata o 2 tygodnie
Co w sytuacji gdy klient:

poinformuje o nieobecności najpóźniej do godz. 13.57 w dniu zajęć

poinformuje w godz. 13.58-15.30 w dniu zajęć

poinformuje później lub zapomni poinformować

nie może kontynuować zajęć z powodu udokumentowanych sytuacji zdrowotnych

chce skorzystać z zajęć wstępnych plus 4

chce kontynuować zajęcia a nie był raz i nie odrobił zajęć

chce kontynuować zajęcia i był na zajęciach wstępnych plus 4


Kaucję można przenieść na inne zajęcia.

Zatańczymy razem?

©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Expresja

Tworzenie stron www Veden.pl