Walc angielski

  • takt: 3/4
  • tempo: 30-31 taktów na minutę

Walc angielski powstał w Wielkiej Brytanii z połączenia walca wiedeńskiego i bostonu. Powstał on w ten sposób, że angielscy nauczyciele tańca, obserwując tancerzy obdarzonych pięknym, naturalnym ruchem, opracowali nową teorię i technikę taneczną, opartą na prawach naturalnego ruchu ciała, prawach mechaniki ruchu. A postawę tańca stanowił walc wiedeński z Wlk. Brytanii i boston ze Stanów Zjednoczonych tańczony w tzw. stylu amerykańskim, w którym tancerz i tancerka ustawieni byli do siebie bokiem, prawe biodro obok prawego biodra. Tancerka stała po prawej stronie tancerza i jej obie nogi znajdowały się obok nóg tancerza.

Zaczątkiem nowego stylu tańczenia był angielski nauczyciel tańca i kierownik słynnej orkiestry tanecznej w BBC – Victor Silvester. Zdobył on w roku 1922 tytuł zawodowego mistrza świata w tańcu towarzyskim, tańcząc m.in. walca w wolnym tempie w zupełnie nowym stylu, tak niepodobnym do dawniejszego wirowania w miejscu.

Historia walca angielskiego łączy się z powstaniem nowego stylu tańczenia, zwanego stylem angielskim. Jest on jednym z najpiękniejszych tańców naszych dni.

Walc angielski wchodzi w skład światowego programu tańca towarzyskiego i ma rangę tańca międzynarodowego. Jest to taniec powolny o charakterze romantycznym.\

Walca tańczą ludzie młodzi i niemłodzi niemal już od dwóch wieków .[..] Sztuka płynnego, prawidłowego wykonywania tego tańca ma w sobie coś z baletu i nigdy nie będzie polegała na improwizacji; przeciwnie, walc zobowiązuje do stosowania reguł, do precyzji – w tym jego piękno”.
Walc upaja romantyzmem melodii i ciepłem ciała tancerki.

”Tańczyć może każdy” Marian Wieczysty

Zatańczymy razem?

©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Expresja

Tworzenie stron www Veden.pl