CHA CHA CHA

  • takt: 4/4
  • tempo: 32-34 taktów na minutę

Pochodzenie, styl i charakter CHA CHA CHA

Melodie i rytmy cha cha cha pojawiły się w Stanach Zjednoczonych i w Europie dopiero w latach pięćdziesiątych. Kolebką cha cha cha jest Kuba. Cha cha cha jest ostatnią ewolucją triple mambo, właściwą cechą taneczną cha cha cha są chassés i nowe figury typu challenge, polegające na oddzielnym tańczeniu, oraz skłanianie tancerki do powtarzania ruchów tancerza.

Jak zawsze, kiedy rozwija się muzyka, rozwija się odpowiednio i taniec. Triple mambo inspirowało kubańskich tancerzy do przystosowania kroków tanecznych do akcentów muzycznych, w wyniku czego rytm triple mambo stał się podstawą nowego tańca cha cha cha. Lucien Dawid, znany nauczyciel tańca napisał, że pojęcie mambo istnieje na Antylach w różnorakich znaczeniach. Sprowadza się ono w językach afrykańskich plemion Bantu, zamieszkujących Kongo, do słowa diambu, które w liczbie mnogiej brzmi mambu. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i Antyli używający języka hiszpańskiego przekształcili to słowo pod wpływem Kreolów na mambo. w tańcu o tej nazwie, powstałym na Kubie w latach pięćdziesiątych, widoczna jest cecha pierwowzoru – zabawy.

”Tańczyć może każdy” Marian Wieczysty

Zatańczymy razem?

©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Expresja

Tworzenie stron www Veden.pl